Freudenthal Instituut - Nieuws

Meer wiskundig nieuws? Kijk eens op de Wiskunde PersDienst

7-10-2010
Reken- en taaltoets zullen mislukken
Zo schrijven Jaap Roeleveld en Guuske Ledoux, onderzoekers bij het Amsterdamse ITS Kohnstamm Instituut, in tijdschrift Didaktief. Volgens Ledoux en Roeleveld dreigt de invoering van de referentieniveaus de tweedeling tussen scholen met veel kinderen van hoger- en van juist lager opgeleide ouders te verscherpen.
Lees verder.
5-10-2010
Aandacht voor rekenonderwijs in Europa
Rekenvaardigheid is net als taalvaardigheid belangrijk in de beroepsomgeving. Professionalisering en standaardisering van het rekenonderwijs, ook in het beroepsonderwijs, verdient daarom minstens zoveel aandacht als het taalonderwijs.
In Balance, een Europees samenwerkingsproject waarbij ROC Midden Nederland de projectleiding heeft, brengt de Europese best practices bij elkaar en ontwikkelt een Europese standaard voor gecijferdheid.
Dit European Numeracy Framework (ENF) is vergelijkbaar met het European Language Reference Framework en komt eind 2011 beschikbaar. Dit raamwerk vormt de basis voor de ontwikkeling van een gezamenlijke Europese methodologie voor gecijferdheid. De niveaubepaling is gerelateerd aan de rekenniveaus volgens de commissie Meijerink.
Daarnaast wordt binnen het kader van In Balance een online tool ontwikkeld waarin professionals oefeningen plaatsen. Het gaat hierbij om realistische rekenopdrachten uit de praktijk op verschillende niveaus, variërend van lager dan 1F tot 2 F. De testversie van deze tool is in oktober gereed. In Balance is een samenwerkingsverband van universiteiten en scholen uit Engeland, Spanje, Finland, Oostenrijk en Hongarije. Vanuit Nederland zijn ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht (dr. Mieke van Groenestijn, lector gecijferdheid) samenwerkingspartners van In Balance.
Meer informatie kijk op www.inbalance-online.e.
5-10-2010
Lessen van de maand oktober: oppervlakte
Deze lessenserie is bedoeld voor groep 6 of 7. Er wordt van uitgegaan dat de leerlingen in de voorgaande jaren al enigszins vertrouwd zijn geraakt met het begrip oppervlakte. Centraal in de lessenserie staat de overstap naar het werken met standaardmaten. Lastig is dat door het rekenen met lengtes - lengte maal breedte - leerlingen vaak uit het zicht verliezen dat het om oppervlakte, dus om volleggen gaat. Lees verder.
5-10-2010
Probleem van de maand oktober: Getaljuwelen
In dit spel (dat geinspireerd is door het veelgespeelde spel Bejeweled) moeten getallen naast elkaar gezet worden zodat een aantal blokjes (getallen) samen 10 oplevert (opgeteld). Het gaat bij dit spel om eenvoudige optellingen. Zie de toepassing.
5-10-2010
Project van de maand oktober: Grafiekenmaker
Grafiekenmaker is de verzamelnaam van een serie computerprogramma’s voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Ze zijn ontwikkeld binnen het project Reken-wiskundeonderwijs voor de informatiemaatschappij van de Ververs Foundation. Doel van het project is te laten zien hoe het onderwijs kan inspelen op het feit dat de maatschappij andere vaardigheden vraagt dan vroeger.
Zie de website.
29-9-2010
Taalpilots: Taal en rekenen
Basisschool Samenspel in Amsterdam zet in op woordenschatonderwijs. Ze doen mee met de Taalpilots; een taalleesverbetertraject van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad.
Groep 7 is een schakelklas waar extra aandacht wordt besteed aan taal en rekenen. Omdat taal een grote rol speelt bij realistisch rekenen worden taal- en rekenonderwijs gecombineerd.
Angele Bonger laat zien hoe zij rekenbegrippen aanbiedt in een speciale reken-taalles. Zie de video.
24-9-2010
Onderzoek naar beroepsvereisten taal, rekenen, wiskunde
Kenteq nodigt docenten uit om deel te nemen aan een onderzoek naar de beroepsvereisten taal, rekenen en wiskunde. Nu het raamwerk Nederlands en rekenen wordt ingewisseld voor het referentieniveau Meijerink veranderen de eisen. Door alleen het referentiekader als basis te gebruiken, ontbreekt de informatie over taal en rekenen die de raamwerken wel boden.
Kenteq wil in een onderzoek samen met docenten een overzicht van relevante onderdelen geven. Dat is belangrijk, omdat de referentieniveaus - 2F voor mbo-niveau 1, 2 en 3 en 3F voor mbo-niveau 4 - gelden voor alle studenten die vanaf augustus 2010 met een mbo-opleiding zijn gestart . Lees verder op de site van de mbo-raad.
22-9-2010
NLT-nascholingsbijeenkomst BetaKwadrant op 4 november
Voor wiskundedocenten zijn er workshops over De Bewegende Aarde (vwo), Kijken en Zien (vwo), Aerosolen en Vuile Lucht (havo), Proeven van Vroeger (vwo) enKernfusie (vwo).
De middag start met een lezing, die u wijzer maakt over Wikiwijs. Daarna kunt u twee workshops naar keuze volgen, die aansluiten bij NLT-modules. Verder is er tijdens het diner gelegenheid kennis en onderwijservaringen uit te wisselen met andere docenten en ontwikkelaars van modules. De kosten voor deze bijeenkomst zijn 95 euro, inclusief diner.
Meld u aan op www.betasteunpunt-utrecht.nl/betakwadrant. www.betasteunpunt-utrecht.nl/betakwadrant.
15-9-2010
Wiskunde C-conferentie in 2011
De vernieuwingscommissie cTWO organiseert op 4 maart 2011 op een nog nader te bepalen locatie in Utrecht voor docenten VO en andere belangstellenden een Wiskunde C-conferentie.
Meer informatie is te vinden op de conferentiesite.
2-9-2010
Freudenthal Instituut: wiskunde en science samen
Het Freudenthal Instituut afdeling wiskunde is verhuisd. De afdeling wiskunde is ingetrokken bij de afdeling science, zodat nu echt gesproken kan worden van een instituut.
Vanaf 1 oktober 2010 is ons adres:
Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht
Postbus 85170, 3508 AD Utrecht.
tel 030-253 1179, fax 030-253 7494.
2-9-2010
Allerlei rekenactiviteiten op de agenda
Op de website http://www.taalenrekenen.nl/actueel/agenda/ krijgt u uitstekend overzicht van diverse activiteiten en data. Er is vast een bijeenkomst dicht bij u in de buurt. Meer weten: www.taalenrekenen.nl.

Daarnaast noemen we:
  • De Nationale Rekendagen (17-18 maart 2011, inschrijven al mogelijk)
  • De wereldwijde wiskundewedstrijd Kangoeroe (17 maart 2011)
  • De Negende Grote Rekendag (13 april 2011, inschrijving is nu al open)
Ga voor deze inschrijvingen naar www.rekenweb.nl).
11-6-2010
Panama conferentie 2011
Op de 29e Panama-conferentie worden actuele ontwikkelingen tegen het licht gehouden. Er wordt besproken hoe vernieuwingen zo goed mogelijk kunnen worden gecombineerd met bestaande praktijken en wat dat betekent voor opleiding, begeleiding, nascholing, ontwikkeling en onderzoek.
http://www.fi.uu.nl/panama/conferentie/welcome.html
12-2-2004
Meer wiskundig nieuws?
Kijk eens op de Wiskunde PersDienst.
De WPD is een initiatief van de wiskundewebmasters (o.a. van Wiskundig Genootschap, Pythagoras, Freudenthal Instituut, Digischool/Wiskunde, KennisnetCommunity, NVvW, Ars et Mathesis, VierkantVoorWiskunde).

[oud nieuws >>]