De statutenArtikel 1.
1. De stichting is genaamd: Stichting Natuurkunde Olympiade Nederland
2. Zij is gevestigd te Groningen


Artikel 2.
De stichting heeft tot doel: het organiseren van de jaarlijkse nationale natuurkunde-olympiade in Nederland voor scholieren, alsmede de selectie, uitzending en training van de Nederlandse deelnemers aan de Internationale Natuurkunde Olympiade.