Verslag 2004

De internationale in Zuid Korea

De internationale olympiade vond dit jaar plaats in Zuid Korea van 15 juli tot en met 23 juli. Dat betekende een lange reis ernaartoe.

Frank, Hans en Kasper in het vliegtuig

In het hotel aangekomen was het bijkomen van de jetlag en hadden we nog even tijd om wat te oefenen en met elkaar te overleggen.

Oefenen in de lobby van het hotel van de eerste nacht

Nadat de deelnemers naar hun eigen plaats in Pohang waren gebracht een 30 km verderop van het hotel in Gejongju van de begeleiders, was het tijd voor de officiele opening:

Het team bij de officiele opening met links hun begeleider voor de olympiade

Daarna was het snel vertalen van de theorietoets, die de deelnemers de volgende dag te maken kregen. Na een nacht hard werken aan de vertaling konden de begeleiders toen even wat van het land zien. 's Nachts konden ze dan weer het gemaakte werk beoordelen. De volgende dag was het vertalen van de experimentele toets aan de beurt, terwijl de deelnemers een ontspannende dag beleefden.

Hans onderzoekt de opstelling van het experiment voor het vertalen begint

Ondertussen is de vijfde dag begonnen, die voor de deelnemers in het teken van de experimentele toets stond, terwijl de begeleiders nu weer tijd hadden voor een stukje cultuur. 's Avonds moest er weer nagekeken worden. Dag 6 was een soort tussendag. Als begeleiders hadden we 's nachts nagekeken, zodat we aan het programma konden meedoen en onder meer een staalfabriek en een lineaire versneller bezochten. 's Avonds zagen deelnemers en begeleiders elkaar voor het eerst weer na de opening tijdens een diner.

De dag erna is er door de begeleiders en de beoordelaars uit Zuid Korea gediscussieerd over de individuele scores. Hierna was duidelijk dat Nederland dit jaar een zilveren medaille had behaald en drie eervolle vermeldingen! Hieronder staan Pieter Bons en Emil Bode met hun eervolle vermelding. Kasper Duivenvoorde heeft eveneens een eervolle vermelding gehaald. De zilveren medaille was voor Wilke van der Schee.

Emil en Pieter met de net aan hun uitgereikte oorkonde

Het team met van links naar rechts Kasper, Emil, Wilke, Pieter en Frank.

De nationale tweede ronde in juni

Er werd voor de vijf plaatsen naar de internationale gestreden in de tweede ronde! Een impressie van de week in juni met de tweede ronde Staat hieronder.

De deelnemers bezig met de practicumtoets op zaterdag

En op woensdag de theorietoets!

Zeilen op zondag

De prijsuitreiking

Alle deelnemers

En de vijf winnaars