Mijn FIsme

Uw e-mail adres:

Uw wachtwoord:

Ik heb nog geen wachtwoord.

Wachtwoord vergeten?

FAQ

Cookies uitgeschakeld!

Welkom

De laatste jaren is er steeds meer vraag naar een betere inhoudelijke samenhang tussen de verschillende bètavakken. Het project "SAmenhangend Leren Voortgezet Onderwijs" (SaLVO) ontwikkelt lesmateriaal waarin de samenhang tussen wiskunde en de natuurwetenschappen wordt versterkt.

Het SaLVO-project streeft de volgende doelen na:

  • Ontwikkelen van voorbeeldlesmateriaal rondom een doorlopende leerlijn voor ‘verbanden tussen grootheden’.
  • Verzorgen van nascholing rondom het aanbrengen van samenhang tussen vakken in het algemeen en tussen ‘verbanden tussen grootheden’ in het bijzonder.
  • Wat vooraf ging

    Voorafgaand aan het SaLVO-project zijn de SONaTe-projecten uitgevoerd. In de SONaTe-projecten is de praktijk van samenhangend bètaonderwijs in (met name) Nederland in kaart gebracht. Daarbij bleek de inhoudelijke samenhang nog een tamelijk witte vlek.

    In samenwerking met vier scholen werden in het schooljaar 2003/2004 lesmateriaal en docentenhandleidingen, gericht op de onderwerpen ‘energie’ en ‘verbanden tussen grootheden’. Dit had niet alleen tot doel om voorbeelden te creëren, maar ook om knelpunten rondom het aanbrengen van inhoudelijke samenhang in kaart te brengen.

    Met het doel voorbeelden te creëren en knelpunten rondom het aanbrengen van inhoudelijke samenhang in kaart te brengen werden in het schooljaar 2003/2004 lesmateriaal en docentenhandleidingen ontwikkeld in samenwerking met vier scholen. Zij richtten zich op de onderwerpen ‘energie’ en ‘verbanden tussen grootheden’.