Getallen (Referentiekader Rekenen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Het domein Getallen krijgt al veel aandacht in het primair onderwijs en betreft daar zowel het getalbegrip als de bewerkingen met getallen. In het PPON-onderzoek wordt een belangrijk deel van de zo verworven kennis en vaardigheden getoetst. In alle vormen van vervolgonderwijs zal de verworven kennis moeten worden onderhouden en steeds weer geactualiseerd en geautomatiseerd. Voor het vmbo gaat het hier meer dan op havo-vwo om het onderhouden en verbreden van de verworven begrippen en methoden uit het primair onderwijs. Het accent ligt op het leren gebruiken van deze kennisbasis in een brede range van situaties, die deze leerlingen in de maatschappij, de sectoren en de beroepen tegen kunnen komen. In havo-vwo wordt sneller overgestapt naar de formalisering en de ontwikkeling van het rekenen in de algebra.

bron: 'Over de drempels' (2008), p. 51.

Getallen in een leerlijn

In het kader van het project Rekenlijn is een Leerlijnbeschrijving Getallen gemaakt (gepubliceerd in 2010). De volgende deelleerlijnen worden onderscheiden:

  • Hele getallen
  • Breuken
  • Kommagetallen
  • Onderhoud (vooral voor klas 1 en 2 van het vo)

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE