Verbanden (Referentiekader Rekenen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

In het primair onderwijs wordt weinig werk gemaakt van een mogelijke eerste aanzet voor het subdomein Verbanden in de vorm van het bestuderen van grafieken en diagrammen die numerieke gegevens uit tabellen visualiseren of het verband tussen twee grootheden of hoeveelheden. Ook de overgang naar de informele algebra, zoals het ontdekken en voortzetten van een regelmaat in patronen van stippen of blokjes of van getalpatronen of het generaliseren naar een woordformule behoren in het primair onderwijs (voor de betere leerlingen) tot dit conceptuele netwerk. Volgens een analyse van TIMSS resultaten blijft de Nederlandse opbrengst (of beter gezegd het Nederlandse onderwijs) hierop duidelijk achter bij vergelijkbare landen.

In het voortgezet onderwijs staat vanaf het eerste leerjaar in het schoolvak wiskunde van het vmbo en de onderbouw van het havo-vwo het subdomein Verbanden centraal, met als verschijningsvormen de context in woorden (bijvoorbeeld het vergelijken van twee abonnementen op toegang tot een dierentuin), de tabel met twee kolommen gegevens, de grafiek als visualisering van het verband en de (woord)formule met twee of meer variabelen. De meer formelere algebra met het herleiden van algebraïsche expressies en de algoritmen voor het algebraïsch oplossen van vergelijkingen laten we buiten deze studie van de leerlijnen rekenen & wiskunde. Het lezen en interpreteren van een betekenisvolle formule rekenen we nog wel mee, gelet op de frequentie waarmee formules in allerlei vakgebieden voorkomen.

bron: 'Over de drempels' (2008), p. 52.

Verbanden in een leerlijn

In het kader van het project Rekenlijn is een Leerlijnbeschrijving Verbanden gemaakt (gepubliceerd in 2010). De volgende deelleerlijnen worden onderscheiden:

  • voorschriften en formules
  • grafieken en tabellen

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE