Verhoudingen (Referentiekader Rekenen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Het subdomein verhoudingen omvat veel (maatschappelijke) toepassingsproblemen, want het gebruiken van een kennisbasis uit rekenen&wiskunde betreft vaak verhoudingsproblemen waarvan het oplossen kennis, vaardigheden en inzicht vraagt op diverse terreinen van het rekenen. Verhoudingen kunnen worden beschreven:

  • in verhoudingentaal, zoals bij ‘één op de tien Nederlanders’ of ‘het aantal fietsers is twee keer zo groot als het aantal automobilisten’ (zie ook Taal van verhoudingen),
  • in breukentaal, bijvoorbeeld ‘driekwart van de inwoners is ouder dan 25 jaar’ (zie ook Taal van breuken),
  • met procenten, zoals 70 procent van de mensen is voor de aanleg van een randweg.

Begrip van verhoudingen houdt in dat de relatie tussen die verschillende beschrijvingen kan worden gelegd en dat leerlingen dit begrip kunnen inzetten bij het met succes oplossen van verhoudingsvraagstukken.

In het primair onderwijs wordt hiermee een begin gemaakt en in het vmbo en de onderbouw havo-vwo wordt vooral in het functioneel gebruiken een stevige basis gelegd. Dat is van belang omdat juist op deze begrippen en methoden in het mbo-hbo (economisch, medisch en technisch rekenen) en in beroepssituaties een beroep wordt gedaan.

bron: 'Over de drempels' (2008), p. 51.

Verhoudingen in een leerlijn

In het kader van het project Rekenlijn is een Leerlijnbeschrijving Verhoudingen gemaakt (gepubliceerd in 2010). De volgende deelleerlijnen worden onderscheiden:

  • verhoudingsproblemen oplossen
  • procenten
  • samenhang verhoudingen, breuken en procenten

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE