Woudschoten Chemie Conferentie
Foto-impressie

"Focus door/binnen/op Chemie"

Conferentie 2017

Welkom


Chemie is een belangrijke motor van innovatie. In deze conferentie staan we stil bij die motor achter vele ontwikkelingen in onze maatschappij. We concentreren ons op ontwikkelingen door toepassingen van nieuwe chemische kennis en vaardigheden. Andersom leiden actuele vraagstukken, bijvoorbeeld mondiale voedselvoorziening en energie opwekking, opslag en transport, tot specifieke kennisvragen die opgepakt worden binnen de chemie.

Deze ontwikkelingen hebben een impact op onze maatschappij en bepalen voor een deel de kijk van het publiek op het vakgebied chemie. Het thema voor de Chemie Conferentie 2017 luidt dan ook:

"Focus [door | binnen | op] Chemie"

waarbij door verwijst naar toepassingen van chemie, binnen refereert naar kennisvermeerdering in het vakgebied zelf en op een invulling is van het beeld van buitenaf op chemie.


De opzet van het programma is in hoofdzaak gelijk aan 2016:
De vrijdagmiddag blijft ingedeeld in drie tijdslots met 1 of 2 werkgroepbezoeken en een slot voor marktbezoek.