Foto-impressie

DIO-conferentie


De DIO-conferentie vindt plaats voorafgaand aan de conferentie en is speciaal bedoeld voor docenten in opleiding. Als je bezig bent met een opleiding tot scheikundedocent komen er veel nieuwe dingen op je af. Ook als je net begint met solliciteren zit je als beginnende scheikundedocent vaak met veel vragen. Het doel is om jonge docenten kennis te laten nemen van verschillende facetten in het (chemie)onderwijs. 

In een carrousel werkvorm ga je in kleine groepen in gesprek met diverse experts en/of ervaringsdeskundigen:


Iedere vragenronde duurt 20 min. Voor de sessie met de expert practicumonderwijs is 40 min beschikbaar.  Er is gelegenheid om met de experts te praten en je vragen aan hen voor te leggen. Om zoveel mogelijk profijt uit de DiO conferentie te halen is het verstandig om van te voren alvast na te denken over vragen die je wilt stellen. De experts zelf hebben uiteraard ook aandachtspunten om in te brengen tijdens het gesprek.

In het gesprek met de expert practicumonderwijs staat de vraag ‘wanneer doe je welk practicum en waarom?’ centraal. Er zijn verschillende soorten practicum: demonstratie-, begrips-, onderzoeks- en vaardighedenpracticum. De verschillende practica hebben verschillende kenmerken. De verschillende vormen van practica worden kort toegelicht, en er worden handvatten geboden om meer leerwinst uit het practicum te halen.